• De OR van de gemeente Papendrecht

    zet het geluk van werknemers centraal

    Gelukkig werken Gemeente Papendrecht
  • Gemeente Papendrecht wil

    Gelukkig werken met én in de OR!

  • Geluk op het werk

    Mensen vol in hun kracht

Gelukkig werken Gemeente Papendrecht

Tweedaagse training OR

Geluk op het werk – Ondernemingsraad Gemeente Papendrecht

De ondernemingsraad in Papendrecht heeft een verzoek gedaan aan Bertine Blom, CHO van Happy Business Academy, voor een tweedaagse training. Centraal staat ‘Geluk op het werk’ . Door te werken aan ‘geluk op het werk’ worden werknemers productiever, creatiever, succesvoller, gezonder en wordt er meer rendement behaald. Alles wat de gemeente Papendrecht/Drechtsteden doet zou idealiter bij moeten dragen aan het geluk van de inwoners. Het geluk van de inwoners van Papendrecht begint bij gelukkige medewerkers bij de gemeente Papendrecht. De OR vraagt om een voorstel om te werken aan een programma voor een stevig fundament van geluk.

Meer informatie

Gelukkig werken in én met de OR!

Wat is geluk? Wat heeft de OR met geluk? De OR heeft een plaats in de organisatie die nog wel eens lastig lijkt. Ben je er voor je collega’s? Of ben je er voor het bedrijf? In Papendrecht is het bedrijf een (non-profit) overheidsorganisatie en is de OR er ook voor het geluk van de inwoners van de gemeente. De overheid staan ten dienste van de inwoners.

Hoe geluk ‘buiten’ een relatie heeft met geluk ‘binnen’ heeft de interesse van de OR van Papendrecht. De OR denk dat vooral gelukkige medewerkers kunnen bijdragen aan geluk voor inwoners. Maar hoe doe je dat in de gemeentelijke  organisatie? Een aantal interventies van het management – denk aan personeelsbeoordelingen – draagt bv niet per definitie altijd bij aan persoonlijk werkgeluk.
De ondernemingsraad wil een programma vormgeven om geluk te verhogen bij de medewerkers. Het doel is dat management en ondernemingsraad samen een nieuw kader creëren en geluk op het werk leren vergroten én vasthouden.  Om meer gevoel en kennis te krijgen van ‘geluk op het werk’ wil de OR eerst een tweedaagse training volgen. Gelukkig werken in én met de OR!

Meer casus ter inspiratie