Gelukkig werken

Vraag subsidie aan bij SZW voor het ontwikkelen van een vitale organisatie!

Het Europees Sociaal Fonds richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit betekent investeren in werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en gelukkig zijn.

Deze subsidie kan vervolgens gebruikt worden om bij de Happy Business Academy een opleiding(straject) te volgen ter verbetering van het geluk van uw werknemers.

Subsidies kunnen van 19 oktober 2015 tot en met 13 november 2015 worden aangevraagd via het Agentschap SZW. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: https://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020.